The Representation of Gender and Gender Roles in English Textbooks

DSpace Repository

The Representation of Gender and Gender Roles in English Textbooks

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The Representation of Gender and Gender Roles in English Textbooks
Author Holmqvist, Petra ; Gjörup, Liselotte
Other Contributors Unknown author
Date 2007
English abstract
This dissertation investigates the representation of gender and gender roles in English textbooks. The aim is to see how women and men are described and to what extent the textbooks show equality between the sexes. The study comprises the examination of six textbooks, two of which were published in the 1970s. Previous research concerning gender issues and textbooks is integrated to give a clearer picture of our investigation. The results show that there is an imbalance in the number of female protagonists, an over-representation of male authors and that occupations for female characters are mainly stereotypical or non-existent. This dissertation will show that the textbooks selected do not live up to the requirements in the policy documents. Finally, the dissertation contains some practical ideas on how to work with gender issues in the classroom.
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker representationen av kön och könsroller i engelska läroböcker. Målet är att få en bild av hur kvinnor och män beskrivs i böckerna, och i vilken utsträckning de visar jämställdhet mellan könen. Studien innefattar en undersökning av sex läroböcker, av vilka två publicerades under 1970-talet. För att ge en tydligare bild av vår undersökning är tidigare forskning angående könsrelaterade problem och läromedel integrerad i texten. Resultaten visar att det finns en obalans mellan antalet kvinnliga och manliga protagonister, att manliga författare är överrepresenterade och att de kvinnliga karaktärerna oftast har ett stereotypisk yrke eller inget alls. Detta examensarbete kommer att visa att de utvalda engelska läroböckerna inte lever upp till de kraven som ställs i styrdokumenten. Avslutningsvis innehåller detta examensarbete några praktiska idéer om hur man kan arbeta med könsrelaterade problem i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject English textbooks
Gender roles
Representation of gender
Stereotypes
Handle http://hdl.handle.net/2043/3426 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics