Ämnesövergripande arbete för grundskolans äldre elever - En undersökning av lärares syn på arbetssättet

DSpace Repository

Ämnesövergripande arbete för grundskolans äldre elever - En undersökning av lärares syn på arbetssättet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ämnesövergripande arbete för grundskolans äldre elever - En undersökning av lärares syn på arbetssättet
Author(s) Norlander, Charlott
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i ett nybildat arbetslag i en 6-9-skola ser på arbete i ämnesövergripande arbetsområden. De lärare som deltar i undersökningen arbetar i ämnesövergripande arbetsområden med sina 6-9-elever, och genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare i arbetslaget samt observationer av några genomförda lektioner ges en bild av hur lärarna upplever att det fungerar att arbeta ämnesövergripande. Lärarna menar att det finns pedagogiska vinster i arbetssättet eftersom undervisningen ger eleverna både bredd och djup i de kunskaper som lärs in. Kunskaperna lärs dessutom in i ett sammanhang. Det framkommer dock att det finns svårigheter att organisera arbetet, dels att tidsmässigt få till stånd ett bra samarbete mellan involverade lärare, dels att hitta sätt att synliggöra respektive ämnen inom det ämnesövergripande arbetsområdet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) ämnesövergripande arbete
tematisk undervisning
arbetslag
grundskolans senare år
organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3502 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics