Flickor och Teknik - Är flickor otekniska?

DSpace Repository

Flickor och Teknik - Är flickor otekniska?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Flickor och Teknik - Är flickor otekniska?
Author(s) Johnsson, Branka ; Gerasovski, Dennis ; Balint, Levente
Date 2007
Swedish abstract
Med vårt examensarbete ville vi ta reda på hur flickor i skolår nio med olika etniska bakgrunder förhåller sig till teknik. Syftet med arbetet var att ta reda på om flickor var tekniskt intresserade samt vad som påverkade deras studie- och yrkesval. Vi har även undersökt hur flickor med olika etnisk bakgrund kunde samarbeta med varandra. Vi arrangerade en aktivitetsdag då flickor från två skolor i Skåne med olika etniska bakgrunder träffades och genomförde ett antal tekniska övningar. För att bredda underlaget intervjuade vi en studie- och yrkesvägledare och ett antal representanter för gymnasieskolor med teknisk profil under ”Gymnasiemässan”. Resultatet av vår undersökning är att flickorna inte är otekniska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) teknik
flickor
samarbete
etnicitet
studieval
yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/3535 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics