Hälsofrämjande arbete i skolan

DSpace Repository

Hälsofrämjande arbete i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hälsofrämjande arbete i skolan
Author(s) Berg, Johanna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur skolan kan medverka till ett hälsosammare liv och stärka friskfaktorerna genom sunda kost- och matvanor, ökad fysisk aktivitet och vardagsmotion hos barn och ungdomar. Jag valde att använda mig av olika sätt för att få fram information om problemet, såsom litteraturstudier och en kvalitativ intervju. Vad jag har kommit fram till i mitt arbete är att skolan kan bidra till att förebygga och bromsa utvecklingen av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Genom förebyggande åtgärder inom skolan, familjen och samhället i stort kan man hejda utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) barnfetma
barnövervikt
hem- och konsumentkunskap
hälsa
skolbaserade åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/3576 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics