Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

DSpace Repository

Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ett "vårdat" språk?! - Ett arbete om behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan
Author(s) Jonasson, Theresé
Date 2007-02-12
Swedish abstract
Detta arbete visar på behovet av att arbeta med invandrarelevers uttal i skolan i ett samhällsförberedande syfte. Mitt syfte med den här studien är att belysa attityder kring invandrarsvenska i samhället för att därefter kunna se ifall behovet av att arbeta med uttal i skolan finns. För att få svar på min frågeställning har jag tagit del av den litteratur som finns kring ämnet samt genomfört kvalitativa intervjuer. I dessa intervjuer har jag valt att låta arbetsgivare, lärare samt elever få representera samhället. De attityder jag har fått syn på kring invandrarsvenska visar att det, som samhället ser ut idag, finns ett behov av att låta uttal vara en del av undervisningen i svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) uttal
invandrarsvenska
arbetsgivare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3580 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics