Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet

DSpace Repository

Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematisk kommunikation – En studie om en lärares frågor och samtal i klassrummet
Author(s) Johansson, Carina ; Sverin, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens verbala kommunikation i klassrummet. Vi ville titta på frågorna som läraren ställde till sina elever. Studien består av observationer från tre matematiklektioner i en år 5 klass. Två av lektionerna är könsuppdelade i flickor respektive pojkar medan den sista lektionen är i helklass. Undersökningen visade att läraren använde sig mest av slutna frågor, där svaret ibland fick mer uppmärksamhet än förståelsen. Det fanns även några öppna frågeställningar, men genom att läraren oftast lotsade eleverna fram till ett korrekt svar avgränsade läraren ändå frågans öppenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) interaktion
kommunikation
lotsning
matematik
redigerat tal
scaffolding
slutna frågor
sonderat tal
öppna frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3613 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics