Uteförskola och välbefinnande

DSpace Repository

Uteförskola och välbefinnande

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Uteförskola och välbefinnande
Author(s) Nordlöf, Kajsa ; Fridman, Miriam
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att försöka förstå om det fanns en koppling mellan uteförskolor och välbefinnandet.Vi valde två olika uteförskolor för att se hur de arbetade Vi möttes av harmoniska och tillmötesgäende barn och pedagoger.Med hjälp av studiebesök och intervjuer blev den här verksamheten mer bekant för oss.Vi fann att den fysiska miljön har stor betydelse för pedagogerna och barnenes välbefinnande som då gör dem positivt inställda till sitt arbete.Barnen upplevs av pedagogerna som glada, pigga och friska med en välutvecklad motorik och fantasi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) uteförskola
välbefinnande
naturen
Handle http://hdl.handle.net/2043/3627 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics