Elevdemokrati/Students' democracy

DSpace Repository

Elevdemokrati/Students' democracy

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Elevdemokrati/Students' democracy
Author(s) Jensen, Cecilia ; Persson, Ingrid
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om klassråd och elevråd är fungerande demokratiska fora. Arbetet innehåller en enkätundersökning på tre skolor där vi vänt oss till elever i årskurs fem. Vi har även intervjuat klasslärarna i respektive klass. Resultatet av undersökningen visar att elever och lärare upplever klassråd och elevråd som bra demokratiska fora, men att den demokratiska processen upplevs som enklare i klassråd än i elevråd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevdemokrati
elevinflytande
elevråd
klassråd
Handle http://hdl.handle.net/2043/3628 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics