Rimliga förväntningar? En studie av skolans förväntningar på föräldrars engagemang för sina barns skolgång

DSpace Repository

Rimliga förväntningar? En studie av skolans förväntningar på föräldrars engagemang för sina barns skolgång

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Rimliga förväntningar? En studie av skolans förväntningar på föräldrars engagemang för sina barns skolgång
Author(s) Glad, Karin
Date 2007-02-20
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att söka utröna vilka förväntningar och krav skolan ställer på föräldrarna gällande deras engagemang för sina barns skolgång, samt föra en analytisk diskussion gällande om kraven och förväntningarna är rimliga eller ej. Sex grundskolelärare intevjuades och resultatet visar att lärarna i olika hög grad ställer krav eller har önskningar om att föräldrarna ska samarbeta med skolan. För lärarna innebar samarbetet att föräldrarna stöttar sina barn, uppmuntrar/ kontrollerar att barnen gör sina läxor, rapporterar frånvaro samt är öppna för en god kontakt med skolan. Min slutsats är att det samarbete som lärarna beskriver kan anses rimligt att föräldrarna ställer upp på, i den mån de kan, eftersom det gynnar eleverna. Lärarna såg ett problem i att skolan i dag inte kan tillgodose alla elever med det stöd de behöver, eftersom skolan har brist på resurser. Av den anledningen kan det vara så att vissa elever i praktiken blir beroende av sina föräldrars hjälp för att kunna uppnå målen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förväntningar
samarbete
föräldraengagemang
läxor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3671 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics