Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?

DSpace Repository

Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?
Author(s) Nilsson, Ann-Sofie ; Olsson, Johan
Date 2007-02-22
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att granska vilka vardagliga situationer en grupp elever i skolår 5 associerade aritmetiska uppgifter till. I de aritmetiska uppgifterna var alla fyra räknesätten representerade då elever har olika förmågor att knyta an olika räknesätt. I studien undersöktes även om anknytningarna eleverna gjorde var rimliga i relation till verkligheten. Vi valde att använda en enkät där eleverna skrev räknehändelser till givna aritmetiska uppgifter med utgångspunkt i deras egen vardag. Undersökningen visade att mer än hälften av eleverna inte hade kunskapen att knyta an aritmetiska uppgifter till vardagliga egenupplevda situationer. Eleverna var influerade av läroböckernas fiktiva vardag och hänvisade till denna. Enligt undersökningen hade eleverna lättare att associera vardagliga situationer till addition och subtraktion än till multiplikation och division.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) aritmetik
lärobok
vardagsanknuten
vardagsmatematik
räknesätt
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3710 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics