Fyra lärares syn på och arbete med att utveckla och bedöma sina elevers läsförståelse

DSpace Repository

Fyra lärares syn på och arbete med att utveckla och bedöma sina elevers läsförståelse

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Fyra lärares syn på och arbete med att utveckla och bedöma sina elevers läsförståelse
Author(s) Jönsson, Tina ; Edwardzon, Pia
Date 2007
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om läsförståelse, vad det kan innebära och hur det kan definieras. I samtal med två lärare och två specialpedagoger, på två olika skolor, försöker vi synliggöra de intervjuade lärarnas syn på läsförståelse. Vi undersöker också undervisningen; hur lärarna arbetar med läsförståelse i skolan, hur de stödjer barns läsförståelse, samt om det finns instrument för att bedöma barns läsförståelse. Studiens resultat visar att läsförståelse kan delas upp i två delar, avkodning och förståelse, och att avkodningen måste vara avklarad för att förståelse ska vara möjlig. Undersökningen visar också att elevernas läsförståelseprocess kan kan stödjas genom samtal om texter och genom att använda sig av elevernas förförståelse. Som bedömningsinstrument används LUS, nationella prov, samtal och respondenternas yrkeserfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Läsförståelse
Avkodning
Innehåll
Bedömningsinstrument
Handle http://hdl.handle.net/2043/3776 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics