En kanon i historia - en kontroversiell fråga i Danmark men tystnad i Sverige

DSpace Repository

En kanon i historia - en kontroversiell fråga i Danmark men tystnad i Sverige

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En kanon i historia - en kontroversiell fråga i Danmark men tystnad i Sverige
Author(s) Karström, Julia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att presentera det förslag till historiekanon som lades fram i Danmark sommaren 2006, samt den debatt som följde i media, samt att jämföra klimatet för historieämnet i Danmark och Sverige. Svend Sødring Jensens teori om olika historieundervisningsmodeller applicerades på materialet. Genom en kvalitativ analys av de olika texterna, blev resultatet att förespråkarna för en kanon har en objektivistisk och/eller klassisk argumentation, samt att motståndarna har en formal argumentation när de inte anser att en kanon ska finnas, och objektivistisk och/eller klassisk argumentation när de anser att urvalet av kanonpunkter är felaktigt. I jämförelsen med Sverige blir resultatet att Sverige har en mer nyanserad historiesyn, speciellt när det gäller den egna kulturen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) historiekanon
Danmark
Handle http://hdl.handle.net/2043/3876 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics