Föräldrars föreställningar om kvalitet i förskolan - och deras tankar om förskolans genuspedagogiska uppdrag

DSpace Repository

Föräldrars föreställningar om kvalitet i förskolan - och deras tankar om förskolans genuspedagogiska uppdrag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Föräldrars föreställningar om kvalitet i förskolan - och deras tankar om förskolans genuspedagogiska uppdrag
Author(s) Ekblom Petersson, Maria ; Sjögren, Anne
Date 2007
English abstract
Parent's conception of quality in preschool and their view on the preschools gender pedagogic mission
Swedish abstract
Studien undersöker föräldrars tankar om kvalitet i förskolan. Metod: Kvalitativa intervjuer. Resultat: Vi fann att de flesta föräldrar upplever processerna i förskolan som den största bäraren av kvalitet. Föräldrarna uttalade sig både för och emot förskolans genuspedagogiska uppdrag. Flertalet hade inte ens hört talas om att förskolan har ett sådant uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förskola
kvalitet
föräldrar
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/3924 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics