Trulle, Kiwi, Mini och andra metoder En studie om läsinlärningens förutsättningar

DSpace Repository

Trulle, Kiwi, Mini och andra metoder En studie om läsinlärningens förutsättningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Trulle, Kiwi, Mini och andra metoder En studie om läsinlärningens förutsättningar
Author(s) Swahn, Niclas ; Persdotter, AnnKatrin
Date 2007-03-28
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka faktorer det finns som påverkar elevens läsinlärning. Pedagoger har stora mängder av material att välja på, och vi undersöker varför pedagogerna väljer som de gör. Genom att intervjua och samtala med ett antal verksamma pedagoger och utbildare av pedagoger på lärarutbildningen i Malmö så skapar vi en bild av de förutsättningar läsinlärningen har idag, relaterat till dessa yrkesområden. Nya styrdokument samt en ny lärarutbildning ger förändrade förutsättningar för lärande. Vårt resultat visar att oberoende av utbildning så rådfrågar aktiva pedagoger i första hand sina kollegor när det gäller didaktiska val och val av material, men ingen pedagog menar att detta är ett problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Läsinlärning
lärarutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3948 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics