Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet

DSpace Repository

Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet
Author(s) Johansson, Ing-Marie
Date 2007
Swedish abstract
En undersökning och jämförelse om på vilka grunder två skolor har valt att organisera ämnet svenska som andraspråk och hur det gynnar elever med annat modersmål än svenska, samt vilken ämneskompetens som krävs för att bedöma, möta och undervisa elever med annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) svenska som andraspråk
ämneskompetens
organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3966 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics