Tecknade serier -som läromedel

Details

Files for download
Tecknade serier som ...
Tecknade serier som ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Tecknade serier -som läromedel
Author(s) Therese, Larsson
Date 2006
Swedish abstract
Jag vill som blivande lärare i huvudämnet Kultur, Medier och Estetiska uttrycksformer introducera och presentera ett alternativt läromedel och medium i syfte att berika undervisningen samt ge förslag på ytterligare vägar till identifikation och kommunikation i klassrummet. Jag har gjort detta i form av ett projekt vilket har resulterat i en handbok. Denna handbok har som syfte att dels fungera som en introduktion för pedagogen i att lära sig läsa och förstå mediet, samtidigt som jag vill att den ska verka som en inspirationskälla med tips och idéer för fortsatt undervisning i klassrummet. Arbetsprocessen och mina tankar kring handboken finns presenterade i projektredogörelsen. I förarbetet till handboken gjorde jag även en analys av ett läromedel och en serie vilken finns presenterad i en bilaga till projektredogörelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Tecknade serier
pedagogik
serier
comics
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/3986 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics