Barns utsagor om integration mellan förskoleklass och skola - med fokus på den sociala och lärande situationen

DSpace Repository

Barns utsagor om integration mellan förskoleklass och skola - med fokus på den sociala och lärande situationen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns utsagor om integration mellan förskoleklass och skola - med fokus på den sociala och lärande situationen
Author(s) Eklind, Carl ; Persson, Martin
Date 2007
Swedish abstract
Vi har funnit skillnader i hur barnen upplever den sociala och lärandesituationen i de respektive verksamheterna, framför allt vad gäller sociala grupptillhörigheten och leken tillsammans med de äldre barnen. Resultatet genomsyras av att förskoleklassbarnen har olika förutsättningar gällande de sociala och lärande situationerna beroende på förskoleklassens organisatoriska hemvist.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) barn
förskoleklasser
integration
lek
lärande
utsagor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3991 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics