En studie av läxans vara eller icke-vara

DSpace Repository

En studie av läxans vara eller icke-vara

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En studie av läxans vara eller icke-vara
Author(s) Podlewska, Magdalena
Date 2007-04-25
English abstract
Syftet med följande arbete är att belysa vilket förhållningssätt elever respektive lärare har till läxor. De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: Vad anser lärare om läxor och vad är syftet med dessa? Hur uppfattar elever sina läxor? Arbetet bygger på en litteraturstudie, kvantitativa elevundersökningar och på kvalitativa intervjuer med lärare och elever i grundskolans tidigare årskurser. Resultaten som framkommit i analysen av arbetet visar att läxor utgör en naturlig del i skolverksamheten där syftet med läxan är att ge eleverna en god arbetsmoral som bygger på ansvarstagand. Detta argument för läxor framkommer även ur elevernas syn på läxor som en del av skolan, trots att de också kan upplevas som betungande för vardagen.
Swedish abstract
Något som det talas mycket om i dag är den ökande stressen bland barn och ungdomar. Kan läxorna vara en medverkande orsak? Och vad tänker elever och lärare egentligen om läxor? Den forskning och litteratur som uppsatsen bygger på består både av förespråkare och motståndare till läxor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läxor
fritid
inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4031 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics