Kommunikation i klassrummet. Ett arbete om lärares kommunikativa metoder i matematikundervisning.

DSpace Repository

Kommunikation i klassrummet. Ett arbete om lärares kommunikativa metoder i matematikundervisning.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kommunikation i klassrummet. Ett arbete om lärares kommunikativa metoder i matematikundervisning.
Author(s) Olsson, Oskar ; Larsson, Katarina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka metoder som våra observerade lärare använder för att stimulera till kommunikation i matematikklassrummet. Utöver detta har vi övergripande undersökt hur talutrymmet är fördelat mellan lärare och elever. Vi har valt att observera, samt att göra ljudupptagningar av våra lärare för insamling av data till den här undersökningen. Genom detta har vi kommit fram till fem övergripande resultat som har inverkan och kan påverka kommunikationen i en positiv riktning. Resultaten är, språkval, bemötande, konkret tydlighet, öppna frågor samt tidsaspekten, det vill säga hur talutrymmet är fördelat mellan lärare och elever. Det är viktigt att komma ihåg att varje lärare har sin individuella undervisningsstil och att det inte går att dra för stora generella slutsatser. Det är möjligt att våra resultat tillsammans med ett tryggt klassrumsklimat skapar goda förutsättningar för elevers matematiska kommunikation och utveckling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Kommunikation
Lärare
Matematik
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4058 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics