Kommunikationen mellan Hospice och sjukhusansluten hemsjukvård, ur sjuksköterskans perspektiv

DSpace Repository

Kommunikationen mellan Hospice och sjukhusansluten hemsjukvård, ur sjuksköterskans perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Kommunikationen mellan Hospice och sjukhusansluten hemsjukvård, ur sjuksköterskans perspektiv
Author(s) Wik, Linda ; Ahlström, Elisabeth
Date 2007-05-23
English abstract
The purpose of this qualitative study is to enlighten the communication between nurses at SAH and hospice do to the patients that have a relief room at hospice. The purpose is also to find answers to shortages and/or strength within the communication and to find proposals on how to improve the communication. Ten nurses in Malmo were interviewed. The results were analysed trough a content analyses where three categories and fourteen subcategories come to light. The categories were shortages, strengths and proposal for improvement. The subcategories where: none communication, bound to person, feeling of responsibility, rotation and common forum.
Swedish abstract
Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan sjuksköterskorna på SAH och hospice då patienter läggs in på hospice för en stödplats. Syftet är även att finna svar på om det finns eventuella brister och/eller styrkor i denna kommunikation samt att finna förslag till förbättring. Tio sjuksköterskor i Malmö intervjuades. Resultatet analyserades enligt innehållsanalys där tre huvudkategorier och fjorton underkategorier framkommit. Huvudkategorierna innefattar brister, styrkor och förslag till förbättring. Underkategorierna var bland annat: utebliven kommunikation, personbundet, ansvarskänsla, rotation och gemensamt forum.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Empirisk studie
Hospice
Kommunikation
SAH
Sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/4078 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics