Hur framställs kvinnor och män på bilder i samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6?

DSpace Repository

Hur framställs kvinnor och män på bilder i samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hur framställs kvinnor och män på bilder i samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6?
Author(s) Tanninen, Teresia ; Johansson, Alexander
Date 2007-05-28
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida bilder i samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6 befäster och/eller förstärker en traditionell syn på manlighet respektive kvinnlighet. Vi har granskat fem olika samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6 ur ett genusperspektiv. Vår teoretiska utgångspunkt har varit Yvonne Hirdmans genusforskning. Vi har använt oss av en semiotisk bildanalys som metod. Metoden ser bilden ur dess denotativa och konnotativa betydelse. Vi fann att bilderna i de undersökta samhällskunskapsböckerna bidrar till ett isärhållande av män och kvinnor samt att de återskapar gällande genussystem där kvinnor och män framställs på ett traditionellt kvinnligt respektive manligt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) genussystem
läroböcker
samhällskunskap
semiotisk bildanalys
könsmönster
Handle http://hdl.handle.net/2043/4084 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics