Skönlitteratur i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skönlitteratur i förskolan
Author(s) Tykesson, Carina ; Wahldén, Anna-Lena
Date 2007-06-15
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med detta arbete är att undersöka när, hur och varför skönlitteratur används i förskolans verksamhet. För att uppnå våra syften har vi gjort vår undersökning i två förskolor där vi har observerat verksamheten under fem arbetsdagar på vardera förskola. Vi har också genomfört kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att pedagogerna är ganska medvetna om skönlitteraturens betydelse men att de inte använder sig av skönlitteratur i den pedagogiska verksamheten på det sätt som aktuell forskning förespråkar. Vår slutsats blir att pedagogernas retorik och praktik inte stämmer överens. Pedagogerna berättar om skönlitteraturen som något fantastiskt och betydelsefullt medan observationerna visar att skönlitteraturen förekommer vid fåtal tillfällen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förskola,
skönlitteratur,
läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4178 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics