Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kompetensutveckling för en skola för alla. Lärares uppfattning om kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd
Author(s) Enberg, Siv
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka om lärares uppfattning är att de får meningsfull kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kompetensutveckling. Med hjälp av enkätundersökning ville jag beskriva lärares uppfattning om kompetensutvecklingens tre huvudkomponenter; bakgrund, process och ut-fall, skapar förutsättningar för meningsfull kompetensutveckling kring ele-ver i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att få lärare uppfattar den kollektiva kompetensutvecklingen kring elever i behov av särskilt stöd som menings-full, medan den individuella kompetensutvecklingen upplevs som menings-full av majoriteten. Resultatet visar också att det är ovanligt med kompe-tensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elever i behov av särskilt stöd
en skola för alla
kompetensutveckling
lärare
relationellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/4190 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics