Från särskild undervisningsgrupp tillbaks till vanlig klass. En undersökning av återgångsprocessen

DSpace Repository

Från särskild undervisningsgrupp tillbaks till vanlig klass. En undersökning av återgångsprocessen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Från särskild undervisningsgrupp tillbaks till vanlig klass. En undersökning av återgångsprocessen
Author(s) Lassnack, Anders
Date 2007
English abstract
From a special education group back to an ordinary class. A study of the returning process.
Swedish abstract
Syftet med arbete är att undersöka hur pedagoger i fem särskilda undervisningsgrupper arbetar med sina elevers återgångsprocess.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) dokumentation
handledning
särskild undervisningsgrupp
återgångsprocess
Handle http://hdl.handle.net/2043/4211 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics