Vem säger vad till vem? -lärarinitierade samtal i klassrummet-

DSpace Repository

Vem säger vad till vem? -lärarinitierade samtal i klassrummet-

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vem säger vad till vem? -lärarinitierade samtal i klassrummet-
Author(s) Demse, Rasmus ; Nilsson, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur läraren i praktiken använder samtalet i undervisningen och vår utgångspunkt läggs i de klassrumssamtal som initieras av läraren. För att uppnå syftet har vi valt att ställa oss frågor där vi belyser hur samtalsstrukturen ser ut, vilken roll läraren tar i samtalet samt om det ställs autentiska eller icke-autentiska frågor och hur elevernas svar används för att skapa vidare samtal. För att kunna svara på frågeställningarna har vi använt oss av observationer där vi observerat klassrumssamtalet. Resultatet visar på att läraren tar en tydlig ledarroll där denne innehar rätten att initiera ämnen och att leda samtalet och därmed också fördela ordet mellan eleverna. Vi har även funnit att de frågor läraren ställer till största del är av icke-autentisk karaktär.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) samtal
IRF
samtalsstruktur
dialog
Handle http://hdl.handle.net/2043/4216 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics