Intresse för fysik: hur skapar man det?

DSpace Repository

Intresse för fysik: hur skapar man det?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Intresse för fysik: hur skapar man det?
Author(s) Daadooch, Nadim ; Andersson, Mattias
Date 2007
Swedish abstract
Undersökningar som genomförs regelbundet i Sverige och andra länder har visat på att allt färre ungdomar vill bli ingenjörer eller vetenskapsmän och stora ansträngningar görs internationellt för att förbättra situationen. Vi avsåg att ta reda på vad som görs åt detta på gymnasieskolor i Sverige (specifikt i ämnet fysik), och vad man skulle kunna göra mera. Enkäter skickades ut till elever och lärare på några gymnasieskolor i sydvästra Skåne, vilka följdes upp med intervjuer av tre lärare. Vi fann att på de skolor där man ansåg att det var ett problem så visste man inte vad man skulle göra. Elevernas förslag var att ha en mer varierad undervisning. Några av skolorna sade sig inte ha sett något sjunkande intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Fysik
helhetsbild
intresse
konstruktivism
laborationer
sociokulturellt perspektiv
studiebesök
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4226 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics