Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?

DSpace Repository

Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?
Author(s) Ingildsen, Eva
Date 2007-06-21
English abstract
Ingildsen, Eva (2007) Aggressivitet. Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet? ( Aggression. Teachers and psykologists opinion about young childrens aggressions?) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola
Swedish abstract
Sammanfattningsvis visar resultatet på att barn behöver vuxna vid sin sida som vägleder dem på sin väg till vuxenlivet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) barns aggressivitet
barnsyn
bemötande
föräldrar
goda förebilder
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/4228 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics