"Jag är ju bara lite glömsk" Om identitet och självbild hos elever i gymnasiesärskolan

DSpace Repository

"Jag är ju bara lite glömsk" Om identitet och självbild hos elever i gymnasiesärskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title "Jag är ju bara lite glömsk" Om identitet och självbild hos elever i gymnasiesärskolan
Author(s) Olander, Susanne ; Hambitzer, Gunilla
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att finna vägar att stärka och utveckla självförtroende och självkänsla hos elever med lättare intellektuella funktionshinder i gymnasiesärskolan, med hjälp av en kvalitativ intervjustudie med elever och deras föräldrar. Resultatet av vår undersökning visar, att ungdomarna upplevt sin tidiga skolgång problematisk, i större eller mindre omfattning. Övergången till gymnasiesärskolan har genomgående varit en positiv erfarenhet. Den kritik som elever och föräldrar framför mot skolan är att det ställs för låga krav och att man saknar utmaningar och variation i undervisningen. För att möta dessa krav och för att bemöta eleverna på ett riktigt sätt behövs ett specialpedagogiskt förhållningssätt hos alla som arbetar i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) självbild
pedagogisk kompetens
utmaningar
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/4234 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics