Utvärdering av specialpedagogiskt arbete

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utvärdering av specialpedagogiskt arbete
Author(s) Ericsson, Kristina
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att utvärderingen av det specialpedagogiska arbetet/insatserna bedrivs huvudsakligen av skolans resursgrupp, som uttrycker att de i sitt arbete saknar instrument och metoder för utvärderingsarbetet. Ledningen har ingen aktiv roll i utvärderingsarbetet, utan intar istället en tolkande roll vid genomgången av framkomna resultat inför den slutliga dokumentationen. Samarbetet mellan den ordinarie undervisningen och de specialpedagogiska insatserna är rikligt förekommande och välfungerande, mycket beroende på specialpedagogernas närhet till klasserna och deras kunskap om klassrumssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) utvärdering
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4242 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics