Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar

DSpace Repository

Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar
Author(s) Håkansson, Josefin
Date 2007-07-04
English abstract
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån perspektivet att socionomer inom olika verksamheter är i behov av att veta hur ickeheterosexuella kvinnor känner sig bemötta i samhället ta reda på just de subjektiva beskrivningarna av detta. Detta har gjorts genom intervjuer med sex stycken ickeheterosexuella kvinnor i åldern 20 till 45 år. Materialet har visat att synlighet i media kan spela roll för samhällets attitydförändringar. De senare årens lagar har också av mina intervjupersoner upplevts spela roll för attityderna. Även ålder och generation verkar kunna spela roll när det gäller öppenhet och attityder till ickeheterosexuella kvinnor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) heteronormativ, homosexuell, ickeheterosexuella kvinnor, lagstiftning, lesbisk, samhällets attityder, stigma
Handle http://hdl.handle.net/2043/4285 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics