I hope I die before I get old

DSpace Repository

I hope I die before I get old

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title I hope I die before I get old
Author(s) Andreasson, Helene ; Andersson, Maria
Date 2007-07-30
Swedish abstract
Syftet med studien var att ta reda på gymnasieelevers attityder gentemot äldre gällande ensamhet och socialt nätverk samt undersöka om elevernas erfarenheter påverkade deras attityder i någon riktning. Metoden för genomförandet var enkäter. Studien visar att eleverna i undersökningen inte har negativa attityder gentemot äldre överlag, utan de tenderar att vara mer positiva än negativa samt visar resultatet på att de uppfattar äldre som olika individer med olika egenskaper, inte som en enda homogen grupp. Gällande elevernas erfarenheter kunde vi inte finna ett uppenbart samband mellan dessa och attityderna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Äldre
Attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/4312 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics