Undervisning för hållbar utveckling

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Undervisning för hållbar utveckling
Author(s) Ekberg, Sara ; Törnquist, Linda
Date 2007
Swedish abstract
Vi vill med detta examensarbete undersöka om skiftet från miljö undervisning till hållbar utveckling har skett, och hur väl känt begreppet hållbar utveckling är hos lärarna. Syftet med undersökningen är också att utveckla kunskap om de anvisningar som finns i våra styrdokument rörande hållbar utveckling följs och vilka arbetsmetoder som används. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sex lärare och två med rektorer från skolor på mindre tätorter. Resultatet av denna studie visar att majoriteten av de lärare vi intervjuat inte har någon djupare kunskap om begreppet hållbar utveckling. Den undervisning som i dag finns har främst ett miljöperspektiv. De metoder som används i den undervisning som sker har främst en tematisk profil.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) hållbar utveckling
styrdokument
tematiskt arbetssätt
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4314 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics