Barns syn på andra barns livsvillkor

DSpace Repository

Barns syn på andra barns livsvillkor

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns syn på andra barns livsvillkor
Author(s) Ryd, Jenny
Date 2007-08-22
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att identifiera framförallt tillgångar i barns kännedom, förståelse och inlevelseförmåga i andra barns livsvillkor men undersökningen har även visat på vissa brister. En viktig frågeställning har varit huruvida barns egna kulturella erfarenheter och identitet påverkar deras syn på andra barn. Därför har undersökningen utförts i två olika kulturella miljöer en mångkulturell och en med brist på mångkultur. I de båda miljöerna har jag genomfört semistrukturerade intervjuer utifrån bilder av barn och resultatet har visat på en del likheter och skillnader mellan de båda grupperna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) mångkultur
förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4359 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics