Deliberativa samtal i skolan? En studie av verbal kommunikation i den svenska gymnasieskolan

DSpace Repository

Deliberativa samtal i skolan? En studie av verbal kommunikation i den svenska gymnasieskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Deliberativa samtal i skolan? En studie av verbal kommunikation i den svenska gymnasieskolan
Author(s) Puskaric, Susanne
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att studera öppen verbal kommunikation mellan elever/elever och lärare/elever under lektionstid i gymnasieskolan. I samband med detta undersöks även elevers inställning till observerad kommunikation. För att uppnå syftet genomförs tio observationer och ett gruppsamtal. Det empiriska materialet analyseras och tolkas sedan utifrån deliberativ kommunikationsteori och element som är betecknande för deliberativa samtal. Enligt analysen och tolkningen av det empiriska materialet återfinns i den observerade kommunikationen vissa av de karaktäristika som utmärker det deliberativa samtalet. Dock bör man framhålla att deliberativa samtal är sällan förekommande och kommunikationen är anpassad till den institutionella omgivning som den skapas i – den formas av betygsättning, elevernas inställning till lärande och att läraren har ett övergripande ansvar för elevernas utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) deliberativa samtal
demokrati
gymnasieskolan
observationer
gruppsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/4418 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics