Lärarens medvetenhet om ledarskap i skolan och dess betydelse

DSpace Repository

Lärarens medvetenhet om ledarskap i skolan och dess betydelse

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärarens medvetenhet om ledarskap i skolan och dess betydelse
Author(s) Olander, Pernilla
Date 2006
Swedish abstract
Mitt arbete handlar om lärares ledarskap och dess betydelse för undervisningen. Hur medvetna är lärare om ledarskap och vilket ledarskap förordar Läroplanen? Jag har genomfört en enkätundersökning riktad till 115 lärare på 5 skolor med syfte att undersöka lärares medvetenhet om ledarskap och dess betydelse. Vid sammanställningen av enkäterna var bortfallet relativt högt. Antalet svarande var 78. Resultatet av min undersökning visar sammanfattningsvis på att det finns ett stort intresse bland yrkesverksamma lärare av fortbildning om ledarskap. De egenskaper lärare anser vara viktigast för ett gott ledarskap är social kompetens/personliga egenskaper. Det situationsanpassade ledarskapet är det mest framgångsrika ledarskapet för lärare. Sammanställningen av enkäten visar på att det finns en viss osäkerhet bland de svarande om vilket ledarskap läroplanen framhåller.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) fortbildning
ledarskap
lärare
situationsanpassat ledarskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/4435 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics