Hur kommunicerar några elever i grupp vid matematisk problemlösning?

DSpace Repository

Hur kommunicerar några elever i grupp vid matematisk problemlösning?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur kommunicerar några elever i grupp vid matematisk problemlösning?
Author(s) Persson, Filippa ; Thornberg, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka hur elever i skolår 1, 2 och 3 kommunicerar i grupp vid matematisk problemlösning samt utifrån detta se om det fanns några likheter och skillnader i elevernas kommunikation, tillvägagångssätt och strategier. Undersökningen skedde med hjälp av tre matematiska problem. Vi använde oss av ostrukturerade observationer som metod. Genom observationerna utifrån vår huvudfråga kom vi fram till att elevernas kommunikation visade sig i olika uttrycksformer, detta beroende på problemlösningarnas utformande och innehåll. Elevernas kommunikation uttryckte sig i formerna språk, bild och tal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) begrepp
kommunikation
lärande
mediering
problem
sociokultur
språk
strategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/4466 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics