Articles /LS KSM

DSpace Repository

Articles /LS KSM

 

Recent Submissions

 • Semantiska vågor : elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal fulltext OA Fulltext
  Nygård Larsson, Pia; Jakobsson, Anders 
  Journal article in NorDiNa : Nordic Studies in Science Education;1 : University of Oslo (2017)
  Journal article
 • "High Culture as Entertainment" : Hybrid Reading Practices in a Live ... fulltext OA Fulltext
  Persson, Magnus 
  Journal article in Dialogue : The Interdisciplinary Journal of Popular Culture and Pedagogy;2 : The Southwest Popular/American Culture Association (2016)
  Journal article
 • Böckernas makt – och maktlöshet OA Fulltext
  Persson, Magnus 
  Newspaper article in Svenska Dagbladet;14 januari 2017 : Svenska Dagbladet (2017)
  Newspaper article
 • Glädjen i att förstå : förhållningssätt och strategier OA Fulltext
  Schmidt, Catarina; Jönsson, Karin 
  Magazine article in Läslyftet : Att läsa och skriva i alla ämnen : Del 6: Moment A – individuell förberedelse; : Skolverket (2015)
  Magazine article
 • Del 2. Kritiskt textarbete : att läsa och välja texter OA Fulltext
  Jönsson, Karin; Jennfors, Elisabeth 
  Magazine article in Läslyftet : Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen; : Skolverket (2015)
  Magazine article

View more