"Vi önskar oss bara killgrejor, eller hur?" – ett arbete om könsroller och leksaker

DSpace Repository

"Vi önskar oss bara killgrejor, eller hur?" – ett arbete om könsroller och leksaker

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Vi önskar oss bara killgrejor, eller hur?" – ett arbete om könsroller och leksaker
Author(s) Arvidsson, Åsa ; Hansson, Eva
Date 2007
Swedish abstract
Denna uppsats, "Vi önskar oss bara killgrejor eller hur"? – ett arbete om könsroller och leksaker, skriven av Åsa Arvidsson och Eva Hansson, är baserad på en undersökning som genomförts på två förskolor. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur leksaker uppfattas och behandlas av barn och vuxna. För att kunna få fram ett resultat av vår undersökning har vi tagit fram fyra frågeställningar: - Vad väljer föräldrar och andra vuxna i barnets närhet för kategori av leksaker till barn beroende på kön? - Vilka och vad för slags leksaker väljer barnen själv att leka med? - Hur leker flickor och pojkar med samma leksak? - Hur tänker pedagogerna på förskolan kring leksaker? Vi har utgått ifrån tidigare studier kring leksaker och könsroller. Vi tror att den omgivning och de sociala kontakter barnet kommer i kontakt med har betydelse för barnets könsrollsidentitet. Som teoretiska utgångspunkter har vi använt Bronfenbrenners ekologiska miljömodell och ett sociokulturellt perspektiv. Vi har även tankar om att vårt biologiska kön har en betydelse för barnets val av leksaker. Här får arbetet stöd av Annika Dahlström och Matti Bergströms teorier om barnets hjärna. Undersökningarna började med enkäter till föräldrar, sedan observerades barnen i två olika situationer. Undersökningarna avslutades med intervjuer av pedagoger. Genomförandet gjordes på förskolor med likartade förutsättningar när det gäller antal barn, pedagoger och avdelningar. Våra slutsatser från den empiriska undersökningen är att, vuxna i barnets närhet har en stor del i valet av könstypiska leksaker. Detta speglades tydligt i observationen av barnen, där de fick göra sina egna val av leksaker. De valde då könstypiska leksaker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) leksaker
könsroller
läroplan
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/4739 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics