Skrift i rörelse : om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap

DSpace Repository

Skrift i rörelse : om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Skrift i rörelse : om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap
Author(s) Elmfeldt, Johan ; Erixon, Per-Olof
Date 2007
Swedish abstract
Vad innebär det att växa upp i medielandskapet, i medieekologin? Barn och ungdomar bär på erfarenheter från en multimodal och multimedial värld. Här känner de sig hemma och här har de lärt sig att navigera. Digitala medieteknologier erbjuder nya möjligheter att representera världen. Detta får konsekvenser för hur läs- och skrivförmågor av olika slag utvecklas och därmed också för hur utbildning bör organiseras. Denna bok handlar om nya mediers betydelse för förmågan att kommunicera mening. Den handlar om mediekulturella förändringar och i det sammanhanget vad det innebär att använda penna, papper, tangentbord, mus och skärm.
Publisher Brutus Östlings bokförlag Symposion
Language swe (iso)
Subject(s) skriftspråk
mediekultur
Nya medier
medieekologi
literacy
media literacy
kommunikativ förmåga
genre
genrepedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/5084 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics