Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden

DSpace Repository

Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden
Author(s) Nilsson, Magnus
Date 2005
Editor(s) Sjöberg, Birthe; Jonsson, Bibi
Swedish abstract
Kapitlet består av två analyser av Goethes Den unge Werthers lidanden. Den första relaterar romanen till den litteraturhistoriska epokbeteckningen Sturm und Drang och den andra undersöker hur romanens genretillhörighet påverkar tolkningen av densamma.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Att granska och diskutera. Epikanalyser
ISBN 91-44-04402-X
Pages 23-36
Language swe (iso)
Subject(s) epikanalys
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature
Handle http://hdl.handle.net/2043/5232 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics