kriminella karriärmönster hos kvinnor

DSpace Repository

kriminella karriärmönster hos kvinnor

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title kriminella karriärmönster hos kvinnor
Author(s) Torstensson Levander, Marie ; Levander, Sten
Date 2007-06
Swedish abstract
Att män begår betydligt fler brott än kvinnor och också utvecklar mer varaktiga brottskarriärer är sedan länge känt, men vad ligger bakom dessa skillnader mellan könen? Ser orsaksmekanismerna bakom kvinnors brott annorlunda ut än för männen
Publisher vetenskapsrådet
Host/Issue Tvärsnitt;2
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22007/essakvinnorsbrottskarriarerliknarmannens.4.303f5325112d733769280009187.html (link to this page)
http://hdl.handle.net/2043/5469 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics