Socionomens psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie av fyra socionomers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö

DSpace Repository

Socionomens psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie av fyra socionomers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Socionomens psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie av fyra socionomers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö
Author(s) Lovén, Mikael ; Westerlund, Josefin
Date 2008
English abstract
Vi har utfört en kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjuer. Syftet med studien är att undersöka socionomens psykosociala arbetsmiljö för att belysa vilka faktorer som är av störst vikt för upplevelsen av en god psykosocial arbetsmiljö, av vem det är av störst vikt för socionomen att få feedback från samt vilken som är den största drivkraften i arbetet för socionomen. Det som framkommit i vår studie är att samtliga intervjupersonerna lägger fokus på i stort sett samma faktorer då det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Det som alla intervjupersoner betonat är vikten av goda relationer med klienter, arbetsgivare och kollegor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) psykosocial arbetsmiljö
socionom
feedback
drivkraft
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/5522 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics