Könssegregerad undervisning - en väg till jämställdhet?

DSpace Repository

Könssegregerad undervisning - en väg till jämställdhet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Könssegregerad undervisning - en väg till jämställdhet?
Author(s) Egidius, Ursula
Date 2008
Swedish abstract
Föreliggande uppsats har som syfte att undersöka verksamma pedagogers syn på könssegregerad undervisning samt jämföra detta resultat med de synsätt som framkommer efter en litteraturstudie på området. Inom uppsatsen används kvalitativ metod för intervjuerna och dessa tolkas sedan i syfte att ställa upp kategorier av synvinklar och argument. Resultatet av jämförelsen visar att det pedagogernas syn överensstämmer med forskningens på några områden men att det också förekommer diskrepans mellan forskning och pedagoger. Särskilt viktigt enligt mig är att flera pedagoger upplever att deras egen bild av könsroller i klassrummet inte stämmer överens med forskningens vilket riskerar att minska den pedagogiska forskningens möjlighet till inflytande i skolan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) könsdifferentiering
könssegregering
könsuppdelad undervisning
genus
kvalitativ metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/5557 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics