Studerande

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Studerande
Author(s) Eriksson, Johan
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa förståelsen för hur elever på en specifik (icke namngiven) medelstor skola kan uppleva betygen. Med utgångspunkt i en tidigare studie undersöks det hur eleverna anser att faktorerna uppförande, relationen till läraren och kön påverkar deras betyg. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer av sju elever. I resultatet framkommer en bild av hur eleverna ser på inkorrekta betygsfaktorer. Resultatet visar på några anledningar till varför eleverna på skolan tror att lärarna sätter betyg på otillåtna grunder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) betyg
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5560 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics