Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French

DSpace Repository

Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French
Author(s) Pettersson, Jacob
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka strategier elever använder sig av vid text-, hör- och ordförståelse i franska. Jag har genom undervisningsförsök och elevenkäter undersökt vilka strategier elever i en niondeklass har när de arbetar med ovanstående moment där uppgifterna är hämtade utanför den ordinarie läroboken. Jag har därutöver intervjuat lärare på den skola jag gjort mina undervisningsförsök för att se om de ger eleverna strategier för arbete kring text-, hör- och ordförståelse. Projektet STRIMS och Tornbergs forskningsresultat har givit mig inspiration till arbetet. Eleverna använde sig huvudsakligen av framgångsrika strategier när de tog sig an de olika uppgifterna. De framgångsrika strategier eleverna i huvudsak använde sig av var att de drog slutsatser utifrån kontexten, de använde sina kunskaper i andra språk samt att de utbytte tankar och idéer vid samarbete i par eller i grupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Franska, grundskolan, inlärningsstrategier, top-down, bottom-up
Handle http://hdl.handle.net/2043/5568 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics