Motivationsfaktorer för matematiklärande

DSpace Repository

Motivationsfaktorer för matematiklärande

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Motivationsfaktorer för matematiklärande
Author(s) Johansson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att genomföra en undersökning för att identifiera vilka faktorer elever som studerar Matematik B på gymnasieskolan, anser vara viktiga för deras motivation i matematik. Fokus låg på differenser mellan könen. Undersökningen omfattade totalt 107 elever och utfördes på en gymnasieskola i södra Sverige i november 2007. En enkät delades ut till eleverna där de fick ange i vilken grad de instämde med ett antal faktorers betydelse för deras motivation i matematik. Två enskilda faktorer kunde utläsas vara av klart större vikt för elevernas motivation än de övriga. Dessa var elevernas förståelse och framgångar i matematik. Endast mindre variationer kunde dock ses mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Enkätundersökning
Gymnasieskola
Matematik
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/5631 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics