Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi

DSpace Repository

Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi
Author(s) Ljungberg, Malin ; Friman, Petra
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur lärare och skolpersonal definierar begreppet dyslexi samt hur de ser på arbetet med dyslektiska elever. Vi vill också klargöra hur tre dyslektiska elever upplevde att få sin diagnos och hur de får sina behov tillgodosedda idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Dyslexi
ordavkodning
läsförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/5671 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics