Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi

DSpace Repository

Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärares och elevers syn på och arbete med dyslexi
Author(s) Ljungberg, Malin ; Friman, Petra
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur lärare och skolpersonal definierar begreppet dyslexi samt hur de ser på arbetet med dyslektiska elever. Vi vill också klargöra hur tre dyslektiska elever upplevde att få sin diagnos och hur de får sina behov tillgodosedda idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Dyslexi
ordavkodning
läsförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/5671 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics