Tonåringar och reklam

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Tonåringar och reklam
Author(s) Göransson, Camilla
Date 2008
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur tonåringar uppfattar och tolkar reklam. Jag har gjort ett pedagogiskt projekt om reklam som är kopplat till semiotisk bildanalys, reception och perception tillsammans med elever i skolår sju till nio på min partnerskola. Metoder som jag har använt till undersökningen är enkät, intervjuer, lektioner, fältanteckningar och mycket litteratur för att försöka stödja mina teorier. Jag har beskrivit olika metoder och teorianknytningar som förklarar hur reklambilderna är uppbyggda samt på vilket sätt metoderna fungerade i praktiken tillsammans med eleverna med bl.a. Roland Barthes teorier. Den grundläggande idén var att se om hans teorier kunde användas som redskap i bildanalyserna tillsammans med eleverna i skolår sju till nio. Lärare och elever uppfattar och tolkar reklamen de möter från olika perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Reklam
Uppfattar
Tolkar
Semiotik
Reception
Roland Barthes
Handle http://hdl.handle.net/2043/5680 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics