Avslappningsövning som dramapedagogisk metod

DSpace Repository

Avslappningsövning som dramapedagogisk metod

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Avslappningsövning som dramapedagogisk metod
Author(s) Nyström, Camilla
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att med en vetenskaplig kvalitativ metod undersöka hur avslappningsövningar upplevs av människor med diagnosen borderline. Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ undersökning. Undersökningen svar har bearbetats med en fenomenologisk ansats. Svaren från intervjuerna har bearbetats separat och sedan analyserats utifrån förda teorier. Min avsikt med den här uppsatsen är att försöka synliggöra hur olika variationer av en upplevelse kan te sig och om det trots olikheter kan finnas en stimulans för deltagarna att använda sig av avslappningsövningar. För att belysa och utforska problemet har jag använt mig av egna observationer för att kunna kort beskriva känsloläget i rummet innan övningen börjar. Jag har sedan använt mig av intervjuerstudier och loggböcker. Slutsatsen visar att deltagarna har upplevt avslappningsövningen som utvecklande och användbart för dem, dock under väldigt nyanserade former.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) pedagogiskt drama
avslappningsövning
motivation
koncentration
kreativitet
personlighetsutveckling
självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/5685 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics