Barns tankar och funderingar kring dator-och tevespel

DSpace Repository

Barns tankar och funderingar kring dator-och tevespel

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns tankar och funderingar kring dator-och tevespel
Author(s) Risteski, Martin ; Nimander, Max
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att försöka förstå barns tankar och funderingar kring dator- och tevespel. Utifrån vårt syfte har vi även använt oss av två frågeställningar: Hur ser vår undersökning ut jämfört med Barbro Johanssons och Ulrika Sjöbergs undersökningar och hur ser pojkarnas dator- och tevespelsanvändande ut jämfört med flickornas? Kvalitativa intervjuer genomfördes med barn på två olika skolor i en av Malmö kommuns stadsdelar och omfattade 23 barn i åldrarna åtta till nio år, varav tolv var pojkar och elva var flickor. Vår undersökning har jämförts med två avhandlingar, en skriven av Barbro Johansson och en skriven av Ulrika Sjöberg, som består av undersökningar som genomförts i samma åldersgrupp som vår. Vårt resultat visar på väldigt många likheter mellan undersökningarna men även några skillnader. En av skillnaderna som visade sig i vårt resultat är att många av barnen verkar ha fått sitt dator- och tevespelande från sina föräldrar eftersom att föräldrarna själva spelar dator- och tevespel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Barn
dator-och tevespel
Handle http://hdl.handle.net/2043/5688 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics